Bilder

vatn_utsikt.jpg
Vatn Maskinstasjon AS er et maskinentrepenør firma som driver med komunaltekniske annlegg som vegbygging, vann og avløpsannlegg, tomtegraving, boring og spregning. I tillegg driver vi med:

– Sikringsboring av tunneller og fjellskjæringer
– Natursteinsmuring
– Levering av naturstein
– Skogsvegbygging
– Hugging og utkjøring av tømmer
– Mindre betongarbeide

Vedlikehold av veier, grøftrensk, kantrensk og
oppgrusing av veier Snøbrøyting og strøing

Feil
  • XML Parsing Error at 1:227. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:227. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:227. Error 9: Invalid character

Vi kan tilby følgene tjenester

1.   Utbygging av Hytte/Boligfelt

2.   Utbygging av Industrifelt og Tomter

3.   Bygging av Riks og Fylkesveger

4.   Komunaltekniske anlegg

5.   Bygging av Kraftanlegg

6.   Bygging av Vannverksanlegg

7.   Bygging av Skogsbilveger

8.   Markberedning

9.   Nydyrking

10. Muring av Naturstein

11. Vedlikehold av Kommunaleveger

12. Vedlikehold av Riks og Fylkesveger

13. Graving og Planering av Hus og Hyttetomter

14. Bygging av Golfbaner

15. Bygging av Ridebaner

16. Bygging av Travbaner

17. Bygging av VA Anlegg

18. Riving av Bygg

19. Levering av : Veigrus , Singel ,Sp stein , Jord, Muringstein,

20. Maskinflytting

21. Masseflytting

22. Utleie av Maskiner og Lastebiler m/ Sjåfør  

23. Utleie av Minigravere og Minidumper u/ Sjåfør

24. Utleie av Komprimeringsutstyr

25. Utleie av Lift

26. Utleie av Traktor m div. utstyr

27. Rydding av skog og fremmkjøring av tømmer

28. Avretting for asfaltering

29. Planering av uteområder

30. Legging av heller , betong

31. Drenering  for Hus og Hytter

32. Drenering for Jordbruk / Skogbruk

33. Graving for Tele og Kraftselskap

34. Dokumentasjon og masseberegning

35. Andbudsregning