Vatn Maskinstasjon AS
Aspøyvegen 10, 6670 ØYDEGARD | 906 13 098 - YNGVE / 922 01 896 - GUDMUND OLE

Welcome to

Vatn Maskinstasjon AS


DIN Maskinentreprenør , følg oss på Facebook !Utfører: - Kommunaltekniske anlegg - Vegbygging - Vann og avløpsanlegg -Tomtegraving - Boring og sprengning - Vintervedlikehold/Brøyting. Vi har Sentral Godkjenning tiltaksklasse 3


Contact Vatn Maskinstasjon AS


Address: Aspøyvegen 10, 6670 ØYDEGARD

Phone: 906 13 098 - YNGVE / 922 01 896 - GUDMUND OLE
Email: post@vatn.no
Business Hours: 07:30 - 15:30