Bilder

vatn_utsikt.jpg
Vatn Maskinstasjon AS er et maskinentrepenør firma som driver med komunaltekniske annlegg som vegbygging, vann og avløpsannlegg, tomtegraving, boring og spregning. I tillegg driver vi med:

– Sikringsboring av tunneller og fjellskjæringer
– Natursteinsmuring
– Levering av naturstein
– Skogsvegbygging
– Hugging og utkjøring av tømmer
– Mindre betongarbeide

Vedlikehold av veier, grøftrensk, kantrensk og
oppgrusing av veier Snøbrøyting og strøing

Velkommen til Vatn Maskinstasjon